ÜYELİK HESABI OLUŞTURŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

TRASD ONLINE Romatoloji Eğitimi Sertifika Programı
Continious After Graduate Training & Certification Program

TRASD ONLİNE PROJE TANITIM VIDEOSUNU İZLEYİN

Eğitim modüllerine başvuru, üyelik gerektirmektedir.

Eğitim Süreci

Eğitimlerini almak isteyen hekimlerimiz önce üye olmalıdır. Üye olurken eğitim programlarını inceleyerek programın tümüne veya istediğiniz programa kayıt olabilirsiniz. Modül Başvuru kaydı sonrası size Onay gönderilecektir.

 

Prequiz & Postquiz

Derse başlamadan önce bir prequiz cevaplanmalıdır. Ardından ders materyaline ulaşabilirsiniz. Ders videoları bölümlere ayrılabilir ve ara quiz soruları içerebilir. Modül bitiminde bir Postquiz gerçekleştirilir.

Derslere Katılım

Konu bütünlüğü modüller bünyesinde slayt, fotoğraf, yüksek çözünürlüklü video ve benzeri görsel eğitim materyalleri eşliğinde hazırlanan sunumları ile sağlanmaktadır.

Canlı Yayın

"TRASD Online Olgu Paylaşım Toplantıları" konulu yayınımız 17 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir.

Bir sonraki canlı yayın duyurusu buradan yapılacaktır.


Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde 16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen "İyi Klinik Uygulamalar Merkezi Romatoloji" toplantısını izlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

         

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde
29 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Zor Olgular Toplantısı”nı izlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

         

 


Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş  Derneği bünyesinde
13 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Zor Olgular Toplantısı”nı izlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

         

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde
26 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Zor Olgular Toplantısı”nı izlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

         


Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde gerçekleştirilen TRASD ONLINE Romatoloji Eğitimi kendi uzmanlık dalında bir ilki gerçekleştiriyor.

Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitiminde örnek olacak bu projenin hazırlanmasındaki amaç Romatoloji ile ilgili konularda eğitim kalitesini yükselterek eğitimde standardizasyonun ve hastalara doğru takip ve tedavi olanaklarının sağlanmasıdır.

Konularında bilgili ve deneyimli eğiticilerin hazırladığı eğitim setleri ile hekimlerimize güncel ve interaktif bir eğitim alanı oluşturulmuştur. Konu bütünlüğü modüller bünyesinde slayt fotoğraf video ve benzeri görsel eğitim materyalleri eşliğinde hazırlanan sunumları ile sağlanmaktadır.

Trasd Online Romatoloji eğitimlerini almak isteyen hekimlerimiz kayıt olmalıdır. Eğitim programlarını inceleyerek Eğitim programın tümüne veya istediğiniz programa kayıt olabilirsiniz. Eğitim programı 15 modülden oluşmaktadır.

MODÜL-1: KAS-İSKELET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YAPILAR VE FONKSİYONLARI
1A- Normal Eklem Yapısı: (Doç. Dr. Figen Tuncay) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
1B- Sinovium: Yapı ve Fonksiyonları (Doç. Dr. Ramazan Kızıl) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
1C- Kıkırdak Dokusu: Yapı ve Fonksiyonları (Doç. Dr. Figen Ayhan) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
1D- Kemik Dokusu: Yapı ve Fonksiyonları (Doç. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
1E- İskelet Kasının Yapı ve Fonksiyonları(Doç. Dr. Eda Gürçay)
1F- Eklemlerin Biyomekaniği (Doç. Dr. Lale Aktekin) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika

MODÜL 2: ROMATİZMAL HASTALIKLARA TEMEL YAKLAŞIM
2A- Romatizmal hastalıklarda İmmün Sistem (Doç. Dr. Filiz Eser) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
2B- Romatizmal Hastalıklarda inflamasyon (Doç Dr. Yasemin Turan) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
2C- Romatizmal Hastalıklarda Foksiyonel Değerlendirme Ölçekleri (Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
2D- Romatizmal hastalıklarda ağrı( Prof. Dr Süreyya Ergin) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
2E- Romatizmal Hastalıklarda otoantikorlar (Prof. Dr. Hüseyin Tutkak) 50±25 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
2F- Romatizmal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme (Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu) 50±5 slayt. Anlatım süresi 30±5 dakika
2G- Artritlere Genel Yaklaşım (Prof. Dr Şebnem Ataman) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika

MODÜL 3-ROMATOİD ARTRİT (RA)
3A- RA’da Etyoloji ve Patogenez (Prof. Dr. Ece Kaptanoğlu) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
3B- RA’de Klinik ve Laboratuar Bulgular (Prof. Dr Ayşen Akıncı Tan) 40±5 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
3C- RA’da Görüntüleme (Prof. Dr. Canan Tıkız) 40±5 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
3D- RA’nın Tedavisi (Prof. Dr. Şebnem Ataman) 40±5 slayt. Anlatım süresi 35±5 dakika

MODÜL 4- SPONDİLOARTROPATİLER
4A- Spondiloartropatilerin Ortak Özellikleri , Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi (Prof. Dr. Hatice Bodur) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
4B- Spondiloartropatilerde Görüntüleme (Prof. Dr. Salih özgöçmen) 40±5 slayt. Anlatım süresi 35±5 dakika
4C- Ankilozan Spondilitte Etyoloji ve Patogenez (Doç. Dr. Taciser Kaya) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
4D- Ankilozan Spondilitin Klinik ve Laboratuvar Bulguları ( Prof. Dr. Rezzan Günaydın) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
4E- Ankilozan Spondilitin Tedavisi ( Prof. Dr. Ömer Kuru) 40±5 slayt. Anlatım süresi 35±5 dakika
4F- Psöriatik Artrit (Prof. Dr. Hatice Bodur) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika
4G- Enteropatik Artritler (Prof. Dr. Murat Birtane) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
4H- Reaktif Artritler (Doç. Dr. Kurtuluş Köklü) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
4İ- Andiferansiye Spondiloartropatiler ve HLA-B27 ilişkili Uveit (Prof. Dr. Ahmet Özgül) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 5- OSTEOARTRİT
5A- OA Etyoloji , klasifikasyon ve Patogenezi (Prof. Dr. Deniz Evcik) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
5B- OA’de Klinik ve Görüntüleme(Prof. Dr. Alp Çetin)
5C- OA’in Tedavisi (Prof. Dr. Deniz Evcik) 50±2 slayt. Anlatım süresi 30±5 dakika
5D- Omurganın Dejeneratif Hastalıkları (Doç. Dr Banu Kuran) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika.

MODUL 6- YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI
6A- Fibromyalji (Prof. Dr. Ali Gür) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
6B- Miyofasiyal Ağrı Sendromu ve diğer Yumuşak Doku Sorunları (Prof. Dr. Peyman Yalçın) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 7- SLE VE DİĞER BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
7A- SLE Klasifikasyon, Etyoloji ve İmmünopatogenezi (Doç. Dr. Göksal Keskin) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
7B- SLE’de Tanı, Klinik ve Değerlendirme( Yrd. Doç. Dr. Zafer Günendi) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
7C- SLE’de Tedavi (Dr. Zafer Gönendi) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
7D- Antifosfolipid Sendromu (Prof Dr. Hüseyin Demir) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
7E- Sjogren Sendromu (Doç. Dr. Ajda Bal Hastürk) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
7F- Skleroderma (Prof. Dr. Feride Göğüş) 40±2 slayt. Anlatım süresi 30±5 dakika
7G- Miyopatiler (Prof. Dr. Tuncay Duruöz) 40±2 slayt. Anlatım süresi 30±5 dakika
7H- Mikst Kollajen Doku Hastalığı (Prof. Dr. Tuncay Duruöz) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 8- VASKÜLİTLER
8A- Vaskülitlerin klasifikasyon ve immünpatogenezi (Doç. Dr. Erdal Gilgil) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
8B- Polimyaljia Rheumatica ve Dev Hücreli Arterit (Doç Dr. Ece Aydoğ) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
8C- ANCA İlişkili vaskülitler(Prof. Dr. Tuncay Duruöz) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
8D- Poliarteritis nodosa, Takayasu ve diğer vaskülitler(Doç. Dilek Keskin) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
8E- Behçet Hastalığı (Prof. Dr. Feride Göğüş) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika


MODÜL 9-SİSTEMİK HASTALIKLARA EŞLİK EDEN ROMATİZMAL DURUMLAR
9A- Tekrarlayan Ateş sendromları(Prof. Dr. Feride Göğüş) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
9B- Sarkoidoz ve paraneoplastik artropatiler (Prof. Dr. Ayşen Akıncı Tan) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika.

MODUL 10- ENFEKSİYOZ ARTRİTLER
10A- Bakteriyel ve mikobakteriyel Artritler (Doç. Dr. Pelin Yazgan) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
10B- Viral, Paraziter ve Mantar Enfeksiyonlarına Bağlı Gelişen Artritler (Prof. Dr. Pınar Borman) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
10C- Brucella ve Lyme hastalığı (Prof. Dr. Rengin Güzel) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 11- KRİSTAL ARTROPATİLER
11A- Gut Hastalığı (Prof. Dr. Sami Hizmetli) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
11B- Psödogut ve Diğer Kristal Artritleri (Prof. Dr. Pınar Borman) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 12-KEMİĞİN METABOLİK HASTALIKLARI
12A- Osteoporoz (Prof. Dr. Simin Hepgüler) 50±2 slayt. Anlatım süresi 30±5 dakika
12B- Osteomalazi ve Osteonekroz (Prof. Dr. Berrin Durmaz) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
12C- Kemiğin Diğer Metabolik ve Genetik Hastalıkları (Prof. Dr. Birkan Sonel) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 13- OMURGANIN AĞRILI DURUMLARI
13A- Boyun Ağrıları (Prof. Dr. Ayşe Bölükbaşı) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
13B- Sırt ve Bel Ağrıları (Doç. Dr. Saime Ay) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 14- PERİFERİK KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI
14A- Omuz ve Dirsek ağrıları (Doç. Dr Ece Ünlü)
14B- Kalça ve Diz Ağrıları (Doç. Dr. Filiz Sivas) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika
14C- El ve Ayak Ağrıları (Doç. Dr. Ayşe bölükbaşı) 30±2 slayt. Anlatım süresi 20±5 dakika

MODÜL 15- JUVENİL KRONİK ARTRİTLER (JKA)
15A- JKA’nın Klasifikasyonu ve Etyopatogenezi (Doç. Dr. Erkan Demirkaya)
15B- JKA’da Klinik ve Tedavi Doç. Dr. Erkan Demirkaya
15C- Akut Romatizmal Ateş(Prof. Dr Kemal Nas) 30±2 slayt. Anlatım süresi 25±5 dakika

 

Trasd Olgu Sunumu


Trasd Olgu Sunumu


Trasd Olgu Sunumu


Trasd Olgu Sunumu


Görüş ve katkılarınızı bilgi@trasdonline.org adresine iletebilirsiniz.

 • Modül Bazında Konular
 • Modül Öncesi Prequiz
 • Greenbox Video Ders Sunumları
 • iPad Uyumlu Video
 • Sunum Esnasında Quick Challange
 • Eğitmene Soru Sorabilme
 • Ek Ders Materyallerine Erişim
 • Modül Bitiminde Postquiz
 • Dersleri Tekrar İzleyebilme
 • Modül Tamamlama Sonuçlarınız

Modül Eğitim Süreci

1. MODÜLE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

 1. Modül için yandaki linkten başvuru yapınız.
 2. Başvurunuzun durumu incelendikten sonra onayınız eposta ile gönderilir.
 3. Artık Prequiz bölümündeki soruları cevaplayarak eğitime başlayabilirsiniz.
 4. Prequiz bölümünü tamaladıkdan sonra ders içeriğine ulaşabilirsiniz.
 5. Dersin videosunu izledikten sonra quick challenge sorusunu cevaplayınız ve dersi tamamlayınız.
 6. Tüm dersler bittikten sonra Postquiz'i başlatınız ve sorularını cevaplayınız
 7. Modülü bu şekilde tamamlamış olacaksınız
 8. Durumunuzu modül tamamlama durumu linkinden inceleyiniz.
 9. Derslerin içerisinde bulunan mesaj alanlarından dersin eğitmenine soru sorabilirsiniz
 10. Ana sayfa veya bu sayfadan modül sonu canlı yayın duyurularını takip edebilirsiniz, ayrıca bu duyurulardan eposta ve sms ile de bilgilendirileceksiniz.


İzlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

       


İzlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

       


“TRASD TV” ilk defa 11. Türk Romatoloji Sempozyumu ile hayata geçirilmiştir. Sempozyum bilimsel programında yer alan seçilmiş konuşmaların en iyi şekilde aktarımını sağlamak amacıyla röportaj ve slayt setlerinin derlenmesiyle oluşturulmuş bir programdır. Konuşmacıların 11.Türk Romatoloji Sempozyumu’nda yapılan sunumlarını özetleyen kısa röportajlardan oluşmaktadır.

TRASD TV, sempozyuma katılamayan veya daha sonra faydalanmak isteyen değerli TRASD üyelerinin TRASD Online Eğitim Portalı içerisinde izlemesine sunulmaktadır.İzlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

       


İzlemek için lütfen sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

       

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde gerçekleştirilen "Trasd Online Romatoloji Eğitim" Programına "Muayene Yöntemleri" başlıklı aşağıdaki videolar eklenmiştir.
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği bünyesinde gerçekleştirilen "Trasd Online Romatoloji Eğitim" Programına "Güncel Konular" başlıklı aşağıdaki videolar eklenmiştir.

EĞİTİMLERE NASIL KATILACAKSINIZ?

Başvurular üyelik gerektirmektedir

Eğitimlerini almak isteyen hekimlerimiz önce üye olmalıdır. Üye olun veya Giriş yapın.

Dersler Modüller Halindedir

1. Modül aktifdir. Üye olurken seçtiğiniz modüllere başvurunuz.

YUKARI