Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
YENİ EKLENENLER
MODÜL
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖRÜNTÜLEME
Hazırlayan: Erhan Çapkın
Modüle giriş için tıklayınız
MODÜL
ROMATOİD ARTRİT SINIFLAMA KRİTERLERİ
Hazırlayan: İlhan Sezer
Modüle giriş için tıklayınız
MODÜL
PSÖRİATİK ARTRİT CDMARD TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Hazırlayan: Tuncay Duruöz
Modüle giriş için tıklayınız
MODÜL
ROMATOİD ARTRİTTE KONVANSİYONEL DMARD TEDAVİLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIM
Hazırlayan: Şebnem Ataman
Modüle giriş için tıklayınız
MODÜL
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KLİNİK DEĞERLENDİRME
Hazırlayan: Lale Altan İnceoğlu
Modüle giriş için tıklayınız
MODÜL
PSÖRİATİK ARTRİTTE TEDAVİ
Hazırlayan: Derya Buğdaycı
Modüle giriş için tıklayınız