Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş

Salih Özgöçmen

Özgeçmiş :

 

Prof. Dr. Salih Özgöçmen, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1998 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, 2002 yılında Romatoloji Uzmanı olmuştur. 2000-2009 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD'nda öğretim üyeliği yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR AD ve Romatoloji BD Başkanı olarak çalışmaktadır. Dr. Özgöçmen'in romatoloji bilim dalında primer araştırma alanı ankilozan spondilit ve diğer spondiloartropatiler olup, romatoid artrit, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik skleroz, romatizmal hastalıklarda kas iskelet sistemi ultrasonografisi ve manyetik rezonans görüntüleme konularında da çalışmaları ve yayınları mevcuttur. Dr. Özgöçmen'in başta uluslararası romatoloji dergilerinde basılmış 100 den fazla bilimsel makale olmak üzere, romatoloji alanında kitapları ve kitap bölümleri mevcuttur. Dr Özgöçmen eserlerine uluslararası yayınlarda 1700 den fazla atıf almıştır. Bir çok uluslararası bilimsel derginin Editörler Kurulu üyesidir. Assessment in Spondyloarthritis international Society (ASAS) Danışma Kurulu üyeliği, American College of Rheumatology üyeliği ve bir çok ulusal ve uluslararası dernekte üyelikleri mevcuttur ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli üyesidir. Dr. Özgöçmen American College of Physicians, ankilozan spondilit eğitim modülünün Co-Editör'lüğünü yürütmektedir. Romatizmal hastalıklarda araştırmalar yapan Anatolian Group for the Assessment in Rheumatic Diseases (ANGARD) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Halen başta spondiloartropatiler olmak üzere bir çok romatizmal hastalıkta ulusal veya uluslararası düzeyde aktif çalışmalarına devam etmektedir.