Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş

Gürkan Yılmaz

Özgeçmiş :

 

Unvan: Romatoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi

Eğitim:

 Derece  Alan  Üniversite  Yıl
 Lisans  Tıp  Ankara Üniversitesi  2009
 Yüksek Lisans      
 Doktora/Uzmanlık  Fiziksel Tıp ve
 Rehabilitasyon
 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2014
 Üst İhtisas  Romatoloji  Ankara Üniversitesi  2015 - Halen

 

 

ARAŞTIRMA KONUSU İLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ YAYINLAR


Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri: Semra Aktuğ Ergan, Türkan Yiğitbaşı, Gürkan Yılmaz, Neşe
Ölmez Sarıkaya, Banu Arslan, Romatoid Artritli Hastalarda Serum Osteopontin Düzeyleri ve
Hastalık Aktivasyonuyla İlişkisi, Türk. Fiz. Tıp. Rehab. Derg 2014,60 (Özel Sayı 1) S30-S35

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri:
Camptocormia: Olgu Sunumu, Gürkan Yılmaz , Korhan Barış Bayram, Ayhan Aşkın, Neşe
ÖImez Sarıkaya, Alev Gürgan, Hikmet Koçyiğit 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Kongresi,
Sistemik Skleroz ve Gut’un Nadir Birlikteliği: Olgu Sunumu, Gürkan Yllmaz, Şebnem Ataman
XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi

İbandronik asit kullanımına bağlı inkomplet atipik femur fraktürü: Olgu sunumu, Gürkan
Yılmaz, Ayşe Peyman Yalçın, Şebnem Ataman, İsmihan Sunar TURK-MUS-I Multidisipliner
Ultrasonografi Sempozyumu