Üye Girişi | Kayıt
TRASD Online Romatoloji Online Eğitim Platformu
ROMATOLOJİ ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

Sistemik Lupus Eritematoz Hastalığı Aktivitesi - (SLEDAI)

Yeni başlayan nöbet
(Metabolik, enfeksiyöz veya ilaç nedenlerini hariç tutun)
Psikoz
(Gerçeklik algısında ciddi bozulma nedeniyle normal faaliyette bulunma yeteneğinin değişmesi- üremi ve ilaç nedenlerini hariç tutun)
Organik Beyin Sendromu
(Oryantasyon, hafıza veya diğer entelektüel işlevlerde bozulma - metabolik, enfeksiyöz veya ilaç nedenlerini hariç tutun)
Görme bozukluğu
(SLE'nin retinal değişiklikleri (sitoit cisimcikler, retinal kanamalar, seröz eksüdalar veya koroiddeki kanamalar ve optik nöritl)- hipertansif, bulaşıcı veya ilaç nedenlerini hariç tutun)
Kranial sinirleri içeren yeni başlayan duyusal veya motor nöropati
Lupus başağrısı
(Şiddetli, inatçı baş ağrısı- migren olabilir ancak narkotik analjeziye yanıt vermemelidir)
Yeni gelişen felç
(Aterosklerozu hariç tutun)
Vaskülitler
(Ülserasyon, gangren, hassas parmak nodülleri, periungual enfarktüs, splinter kanamalar veya biyopsi ve anjiyogramda vaskülit kanıtı)
Artritler
((≥2 eklemde ağrı ve inflamasyon belirtileri- hassasiyet, şişlik veya efüzyon)
Miyozit
(Yüksek CPK/aldolaz, EMG değişiklikleri veya miyoziti gösteren biyopsi ile ilişkili proksimal kas ağrısı/zayıflığı)
Hem-granüler ya da idrarda granüler silendir
Hematüri
(>5 RBC- taş, enfeksiyon veya diğer nedenleri dışlayın)
Proteinüri
(>0.5 g/24 saat)
Piyüri
(>5 RBC- enfeksiyonları dışlayın)
Enflamatuar tipte döküntü
Alopesi
Oral ya da nazal ülser
Plevral sürtünme/efüzyon veya plevral kalınlaşma ile birlikte plöretik göğüs ağrısı
Perikardit
(perikardiyal ağrı, sürtünme, efüzyon olması veya EKG/ekokardiyogram ile hastalık onayı)
Düşük Kompleman
(CH50, C3 veya C4 değerlerinin normalin altına düşmesi)
Yüksek DNA bağlayıcı
Ateş > 38 °C
(enfeksiyonları dışlayın)
Platelet <100 x 109/L
(ilaç nedenlileri dışlayın)
WBC <3 x 109/L
(ilaç nedenlileri dışlayın)
SLEDAI : 0