Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
EĞİTİM MODÜLLERİ | Olgular Eşliğinde Biyolojik Tedavilerde Pulmoner İzlem
Öğrenim Hedefi

Bu eğitim modülünde, biyolojik tedavilerde tüberküloz, fırsatçı ve diğer enfeksiyonlar, interstisiyel akciğer hastalıkları ve malinite açısından pulmonerin tarama ve takip gereksinimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.