Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
EĞİTİM MODÜLLERİ | Aksiyal Spondiloartrit (AksSpA) Sınıflama Kriteri
Öğrenim Hedefi

  • Yeni spondiloartrit konseptinin tanınması
  • Yeni ASAS sınıflama kriterinin gelişme nedeninin bilinmesi
  • Spondiloartritlerin geniş spektrumunun tanınması
  • Non-radyografik SpA’nın tanımlanması, görüntüleme ve klinik kolunun detaylarının bilinmesi
  • Aktif sakroiliit veya pozitif MRG’nin tanımlanmasının bilinmesi
  • Non-radyografik ve radyografik SpA’nın benzerlikeri ve farklılıklarının bilinmesi
  • Teşhis ve sınıflama kriterinin tanımlanması
  • SpA teşhis ve eleme sınıflamasının bilinmesi
  • Sakroiliitin ayırıcı tansının bilinmesi