Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
EĞİTİM MODÜLLERİ | Psöriatik Artrit cDMARD Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Öğrenim Hedefi

1. Psöriatik Artritte (PsA) klinik tutulumun bilinmesi.
2. PsA tedavisinde konvansiyonel DMARD (cDMARD) tedavileriyle ilgili algoritimlerin öğrenilmesi.
3. Tedavi planlamasında komorbid durumların ve multidisipliner yaklaşımın öneminin bilinmesi.