Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
EĞİTİM MODÜLLERİ | Sentetik ve Biyolojik DMARD Kullanımında Enfeksiyon Yönetimi
Öğrenim Hedefi

Bu eğitim modülünde, İmmünsüpresif tedavi alan hastalarda enfeksiyonun nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.