Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
OLGU SUNUMLARI | Puffy Hand ve Raynaud Fenomeni ile Başvuran 53 Yaşında Kadın Hasta?
Öğrenim Hedefi

Bu olgu sunumunda, Mikst konnektif doku hastalığının klinik belirti ve bulguları, sınıflandırma kriterleri, ayırıcı tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.