Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
OLGU SUNUMLARI | Anti-TNF tedavisi altındaki AS hastasında gelişen kuru öksürük ve dispne?
Öğrenim Hedefi

Bu olgu sunumunda anti-TNF kullanımı sırasında paradoksal yan etki olarak gelişebilen sarkoidozun klinik bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavi yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.