Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
OLGU SUNUMLARI | Anti-TNF sonrası gelişen paradoksal yan etki
Öğrenim Hedefi

Bu olgu sunumunda anti-TNF kullanımı sırasında paradoksal yan etki olarak gelişebilen ilaca bağlı vaskülitin klinik bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavi yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir