Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
OLGU SUNUMLARI | HSP/IgA Vasküliti Tanı ve Tedavisi
Öğrenim Hedefi

Bu olgu sunumunda, Henoch-Schönlein Purpura'nın tanı yöntemleri/kriterleri, genetik testleri, tedavi yaklaşımları, morbidite ve mortalite konuları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.