Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
OLGU SUNUMLARI | Göğüs ön duvarında ağrı ile başvuran Palmoplantar psöriazisli hasta?
Öğrenim Hedefi

Bu olgu sunumunda Sapho Sendromu klinik belirti ve bulguları, sınıflandırma kriterleri, ayırıcı tanısı ve güncel tedavisi hakkında bilgi verilmesi planlanmıştır